Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół metod inteligencji obliczeniowej, rozpoznawania obrazów oraz systemów uczących się w zastosowaniu do:

  • analizy i prognozy szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi,
  • klasyfikacji danych,
  • selekcji informacji,
  • optymalizacji kombinatorycznej i ciągłej.