Podstawy programowania

Wykład

Pytania egzaminacyjne

Oceny

Egzamin

  • każdy student przychodzi na egzamin z dokumentem potwierdzającym tożsamość,
  • wierzchnią odzież studenci pozostawiają w szatni,
  • w trakcie egzaminu studentom nie wolno: porozumiewać się ze sobą, korzystać z materiałów dodatkowych (ściągać), używać telefonów komórkowych (telefony przed egzaminem należy wyłączyć), robić zdjęć kart testowych.