Aktualności

W dniach 4-17 kwietnia 2016 odbył się konkurs prognostyczny Energy Price Forecast Competition na platformie Compett. Startowałem z trzema modelami prognostycznymi:

  • z modelem opartym na extreme learning machine (GMD1) zająłem 6 miejsce,
  • z modelem opartym na sieci neuronowej (GMD3) zająłem 16 miejsce,
  • z modelem opartym na lasach losowych (GMD) zająłem 23 miejsce.

Tabela wyników:

 

:

 

Konkurs dotyczył prognozowania bieżących cen energii elektrycznej na rynku iberyjskim (Iberian Electricity Market, MIBEL), godzina po godzinie, w horyzoncie 5 dni. Ostatecznie sklasyfikowano 44 uczestników. Pierwsze dwa miejsca przypadły profesjonalnym firmom energetycznym (Uniper Global Commodities, Niemcy - jedna z największych europejskich firm zajmujących się obrotem energią oraz Alcanzia Energia z Hiszpanii). Konkurs obejmował 14 zadań prognostycznych (codziennie nowe zadanie) - przewidzieć ceny energii elektrycznej na podstawie prognoz zmiennych pogodowych, zapotrzebowania na energię i cen historycznych.