Aktualności

W dniach 23-24 października uczestniczyłem w IV spotkaniu Polskiej Grupy Badawczej Systemów Uczących się. Założycielami grupy są: prof. Jacek Koronacki (IPI PAN), prof. Jerzy Stefanowski (Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej) i prof. Michał Woźniak (Katedra Systemów i Sieci Komputerowych, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska).

W programie spotkania ciekawe referaty, np. Marszczone najmniejsze kwadraty i ich zastosowanie w biometrii prof. A Pacuta lub Zastosowanie mieszanin gaussowskich do wyznaczania cech widm proteomicznych prof. A Polańskiego.   

Głównym celem grupy jest wspomaganie wymiany opinii oraz współdziałania osób pochodzących z różnych ośrodków badawczych i zainteresowanych problematyką systemów uczących się lub szerzej eksploracji danych.

Strona Polskiej Grupy Badawczej Systemów Uczących się. Tam również można znaleźć programy spotkań i prezentacje.