Aktualności

W dniach 24-26 września miałem okazję brać udział w międzynarodowej konferencji naukowej Intelligent Systems 2014 pod auspicjami IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) zorganizowanej przez Instytut Badań Systemowych PAN. Program konferencji i jej strona.

Gwiazdą konferencji był prof. Ronald Yager, znany badacz zajmujący się inteligencją obliczeniową, szczególnie logiką rozmytą. Prof. Yager zalicza się do 1% najczęściej cytowanych naukowców.