Polish

W dniach 4-17 kwietnia 2016 odbył się konkurs prognostyczny Energy Price Forecast Competition na platformie Compett. Startowałem z trzema modelami prognostycznymi:

  • z modelem opartym na extreme learning machine (GMD1) zająłem 6 miejsce,
  • z modelem opartym na sieci neuronowej (GMD3) zająłem 16 miejsce,
  • z modelem opartym na lasach losowych (GMD) zająłem 23 miejsce.

Tabela wyników:

 

:

 

Konkurs dotyczył prognozowania bieżących cen energii elektrycznej na rynku iberyjskim (Iberian Electricity Market, MIBEL), godzina po godzinie, w horyzoncie 5 dni. Ostatecznie sklasyfikowano 44 uczestników. Pierwsze dwa miejsca przypadły profesjonalnym firmom energetycznym (Uniper Global Commodities, Niemcy - jedna z największych europejskich firm zajmujących się obrotem energią oraz Alcanzia Energia z Hiszpanii). Konkurs obejmował 14 zadań prognostycznych (codziennie nowe zadanie) - przewidzieć ceny energii elektrycznej na podstawie prognoz zmiennych pogodowych, zapotrzebowania na energię i cen historycznych.

W dniach 23-24 października uczestniczyłem w IV spotkaniu Polskiej Grupy Badawczej Systemów Uczących się. Założycielami grupy są: prof. Jacek Koronacki (IPI PAN), prof. Jerzy Stefanowski (Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej) i prof. Michał Woźniak (Katedra Systemów i Sieci Komputerowych, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska).

W programie spotkania ciekawe referaty, np. Marszczone najmniejsze kwadraty i ich zastosowanie w biometrii prof. A Pacuta lub Zastosowanie mieszanin gaussowskich do wyznaczania cech widm proteomicznych prof. A Polańskiego.   

Głównym celem grupy jest wspomaganie wymiany opinii oraz współdziałania osób pochodzących z różnych ośrodków badawczych i zainteresowanych problematyką systemów uczących się lub szerzej eksploracji danych.

Strona Polskiej Grupy Badawczej Systemów Uczących się. Tam również można znaleźć programy spotkań i prezentacje.


 

W dniach 24-26 września miałem okazję brać udział w międzynarodowej konferencji naukowej Intelligent Systems 2014 pod auspicjami IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) zorganizowanej przez Instytut Badań Systemowych PAN. Program konferencji i jej strona.

Gwiazdą konferencji był prof. Ronald Yager, znany badacz zajmujący się inteligencją obliczeniową, szczególnie logiką rozmytą. Prof. Yager zalicza się do 1% najczęściej cytowanych naukowców.