Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /vol/ftp/gdudek.el.pcz.pl/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /vol/ftp/gdudek.el.pcz.pl/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 137

Home

Research

Publications

Varia

Polish

Polish

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. W ramach przeprowadzonej oceny przyznano jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

1. osiągnięcia naukowe i twórcze,

2. potencjał naukowy,

3. materialne efekty działalności naukowej,

4. pozostałe efekty działalności naukowej.

Ocena parametryczna jednostek naukowych miała na celu wyłonienie czterech grup w kategorii A+, A, B, C.

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej awansował do prestiżowej kategorii A (z kategorii B), co należy uznać za nie lada osiągnięcie okupione ciężką pracą naukowców :).

Uzyskaliśmy 42,89 pkt w ostatecznej ocenie (a wiele spośród jednostek zaklasyfikowanych do kategorii A ma ocenę ujemną!). Jeśli chodzi o wydziały elektryczne, to przed nami uplasowała się jedynie Politechnika Wrocławska (56,13 pkt). Za nami Politechnika Lubelska (35,83 pkt),  Warszawska (34,89 pkt), Łódzka (34,74 pkt) i AGH (19,87 pkt, kategoria B).

Pozostałe wydziały Politechniki Częstochowskiej uzyskały kategorię B.

Wykaz jednostek naukowych wraz z punktacją na stronie MNiSW. Nasz wydział pod pozycją 599.