Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /vol/ftp/gdudek.el.pcz.pl/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /vol/ftp/gdudek.el.pcz.pl/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 137

Home

Research

Publications

Varia

Polish

Systemy uczące się

Wykłady

1 Informacje wstępne  15.  Analiza danych – wykrywanie obserwacji odstających, uzupełnianie brakujących danych 
2. Uczenie się indukcyjne  16. Maszyna wektorów nośnych
3. Drzewa decyzyjne            
4. Indukcja reguł     
5.  Liniowe metody klasyfikacji     
6. Liniowe metody aproksymacji     
7.  Klasyfikator Bayesa    
8.  Nieparametryczne metody aproksymacji    
9.  Grupowanie danych     
10.  Przetwarzanie atrybutów       
11.  Klasyfikatory minimalnoodległościowe      
12.  Komitety klasyfikatorów      
13.  Sztuczne sieci neuronowe      
14.  Algorytmy ewolucyjne      

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Symbol  Temat
MAT Matlab
DD Klasyfikacja danych za pomocą drzew decyzyjnych 
LMK Liniowe metody klasyfikacji (4h)
LMA Liniowe metody aproksymacji (4h) 
GD Grupowanie danych  | Zbiór danych
SVM Maszyna wektorów nośnych  | Skrypt 
 ...  
   

 

Warunki zaliczenia

 1. Obecność na zajęciach laboratoryjnych (dopuszczalna jedna nieobecność).
 2. Terminowa i samodzielna realizacja ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdań.
 3. Znajomość zadanego materiału oraz znajomość materiału prezentowanego na wykładzie.
 4. Pozytywne oceny ze wszystkich kartkówek.
 5. Zaliczone wszystkie sprawozdania.

Ocena końcową jest średnią z: 

 • ocen ze sprawozdań,
 • ocen z kartkówek,
 • ocen za aktywność na zajęciach,
 • ocen z zadań dodatkowych.

Studenci, którzy mają aspiracje na ocenę bardzo dobrą powinni realizować zadania zamieszczane w punktach "Zadania dodatkowe dla ambitnych" w instrukcjach do poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

 

Wymagania odnośnie sprawozdania

 • Sprawozdania z systemów uczących się przesyłamy w postaci elektronicznej (pdf) pod nazwą


SUS_Nazwisko1+Nazwisko2_SymbolĆwiczenia_SymbolRoku.pdf


gdzie:
SymbolĆwiczenia znajduje się na początku każdej instrukcji (np. Mat, DD, LMK, GD), 
SymbolRoku zawiera rok, symbol kierunku i oznaczenie "S" dla studiów stacjonarnych lub "NS" dla studiów niestacjonarnych; symbole oddzielamy znakiem "+" (rok+kierunek+S/NS)

Przykład prawidłowej nazwy pliku ze sprawozdaniem: SUS_Nowak+Kowalski_LMK_3+I+S.pdf
W temacie emaila proszę skopiować nazwę pliku ze sprawozdaniem j.w.

Sprawozdania niespełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.

 • Wzór sprawozdania znajduje się na stronie internetowej. Na stronie tytułowej należy umieścić podstawowe informacje (ściśle według wzoru sprawozdania).
 • Sprawozdanie powinno zawierać:
  • A. Cel ćwiczenia.
  • B. Treść zadania.
  • C. Część teoretyczną.
  • D. Metodykę rozwiązania zadania, opis algorytmów, metod, danych.
  • E. Zestawienie i omówienie wyników.
  • F. Wnioski.
  • G. Tekst programu implementującego rozwiązanie zadania (jeśli nie znalazł się w części D).
 • Sprawozdanie (jedno na dwuosobową sekcję) przygotowują obie osoby w sekcji i obie są przygotowane do jego zaliczenia.
 • W przypadku odrabiania ćwiczenia, każda osoba w sekcji wykonuje ćwiczenie oraz sprawozdanie samodzielnie ze zmienionym numerem sekcji – 10+nr_gr (pierwsza osoba w sekcji), 20+nr_gr (druga osoba w sekcji).
 • Sprawozdania oddajemy i zaliczamy na następnych zajęciach. Jeśli sprawozdanie oddane lub zaliczane jest później, ocena jest obniżana.
 • Treść sprawozdania powinna być czytelna. Należy jasno opisać zadanie i sposób jego rozwiązania oraz dać właściwe wnioski. Kolejne czynności i warianty rozwiązania powinny być opisane w kolejnych punktach sprawozdania (zatytułowanych) tak, aby można było powtórzyć badania i eksperymenty.
 • Metoda rozwiązania powinna być dokładnie opisana, podać algorytmy, schematy itp.
 • Wyniki powinny być zestawione w czytelnej formie, zanalizowane i zinterpretowane.
 • Wszystkie wątpliwości związane z ćwiczeniem lub "dziwne" wyniki należy przedyskutować z prowadzącym.
 • Należy zwrócić uwagę na staranny układ tekstu sprawozdania, numerację stron itp.